Asociación Española del Café (AECafé)

Dirección: Rúa Uxio Novoneyra, 89
Chantada – Lugo (Galicia)
CP: 27500
Teléfono: 982 441 018
Correo: info@cafespenela.com
Web: www.cafespenela.com